A-Sine

LIVING BETTER WITH THROUGH
ADVANCED TECHNOLOGY

• Expert in field • Opportunity • Potential

บริษัทเอ – ซายเทคโนโลยีจำกัดเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยหลักของกลุ่มบริษัทเอ็นซิส บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงในสาขาการส่งและกระจายกำลังไฟฟ้า

สำหรับลูกค้าของเราแล้ว เอ – ซาย ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงถึงประสิทธิภาพในสายงานเท่านั้น แต่ เอ – ซาย ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญที่มีในการให้บริการลูกค้าด้านอื่นๆด้วย อาทิเช่น การให้บริการติดตั้ง บริการหลังการขาย เช่นเดียวกันกับการให้คำปรึกษาต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับการดูแลอย่างดีด้วยความพร้อมและการสนับสนุนจากเราเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เช่นเดียวกับการทุ่มเทเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า เอ-ซาย ยังให้ความสำคัญอย่างสูงกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับด้วยเช่นกัน

เราทำทุกอย่างให้มั่นใจว่าพนักงานของเราจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญในสายงานของตน ทั้งในด้านความรู้เชิงลึกแบบเฉพาะทางในเนื้องานและความรู้ทั่วไปในมุมกว้างที่เป็นประโยชน์ กับตัวพนักงานด้วยเช่นกัน ซึ่งการให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ทำให้เราแน่ใจได้ว่าเราจะได้ส่งเสริมให้พนักงานของเรามีขีดความสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยมออกมาได้รุ่นแล้วรุ่นเล่า

ที่ เอ – ซาย เราส่งเสริมวัฒธรรมการสื่อสารแบบ “สบายๆแต่เป็นมืออาชีพ” นั่นหมายความว่าพนักงานทุกคนสามารถสื่อสารกับผู้บริหารได้โดยตรงโดยไม่มีการลังเล ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ปัญหาให้ลูกค้าเป็นไปโดยรวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เพียงแต่เท่านี้ ปรัชญาการทำงานดังกล่าวยังช่วยให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและเป็นมิตรขึ้นในองค์กรของเราด้วย